ХОСТ ЕКСПО

Експозиционен форум

ХОСТ ЕКСПО - 2021


ще се проведе за летните туристически
центрове Златни пясъци и Слънчев бряг

11 май


Хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

13 май


Хотел РИУ Хелиос Парадайз, к.к. Слънчев бряг


ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ХОСТ ЕКСПО - 2021

ПРОФИЛ

ХОСТ ЕКСПО - 2021 е работен експозиционен форум, който среща стратегически бизнес интереси в сферата на туристическия бранш. Непосредствено преди активния летен сезон, събитието предоставя възможност за представяне на пълния спектър от продукти и услуги, необходими за функционирането и добрия стандарт на всеки туристически обект.

ХОСТ ЕКСПО - 2021 е професионална платформа, която базирана на ключови характеристики - подходящо време на провеждане, отлични локации, ноу хау на организацията с доказана ефективност - дава възможност на производители и търговци да постигнат конкретни позитивни резултати от своето участие - продажби, формиране на нови контакти, устойчиви партньорства, позициониране на брандове, познатост на компаниите и марките.

ХОСТ ЕКСПО - 2021 е пространство, в което чрез обмен на информация, идеи и получаване на реална обратна връзка, участниците успяват по най-добър начин да усетят пулса на туристическия бранш, да се ориентират в динамиката на пазарните търсения и предлагания и да заемат своето подобаващо място в богатата номенклатура, потребна за всеки хотел, ресторант, заведение и др.

Посетители - Златни пясъци

МАРКЕТИНГ / Пресечна точка на ТЪРСЕНЕ и ПРЕДЛАГАНЕ

Замислен и реализиран като ефективен маркетингов инструмент, форумът ХОСТ ЕКСПО - 2021, е продукт на задълбочено проучване и детайлно познаване* на туристическия бранш и неговите потребности.

След 16 години и над 40 успешни издания на срещата - договаряне „Храни и напитки за туризма“, организаторът Пачуърк Агенция за комуникации развива ХОСТ ЕКСПО - 2021 като самостоятелен проект, който обезпечава със своите най-силни средства: актуални и непрекъснато развиващи се бази данни за туристичеките обекти, техния потенциал и ключови служители; обучен и мотивиран екип, работещ директно във и с всеки туристически обект; отговорно отношение към всеки участник в събитието.

С целенасочени и последователни действия профилът на ХОСТ ЕКСПО - 2021 се изгражда, като се идентифицират детайлно както потребностите на туристическия бранш, така и компаниите, които имат ресурса и портфолиото да задоволят тези потребности.

ХОСТ ЕКСПО - 2021 е събитие, прецизно позиционирано и таргетирано към хотелите и ресторантите.

ХОСТ ЕКСПО - 2021 е фокусирано върху потребностите на хотелите и ресторантите с ясно и точно дефинирани области.

Посетители - Златни пясъци

ПРЕДИМСТВА

Организация

ХОСТ ЕКСПО - 2021 се организира от Пачуърк Агенция за комуникации, позната в бранша, повече от 18 години, с най-големия и ефективен специализиран форум в областта на туристическото хранене - Храни и напитки за туризма.

Персонални покани

Гостите на ХОСТ ЕКСПО - 2021 са ПЕРСОНАЛНО поканени и актуално идентифицирани заинтересовани лица, което осигурява на събитието висока ефективност и делово протичане.

Локации и експозиционни пространства

Събитието се провежда в „сърцето“ на курортните комплекси Златни пясъци и Слънчев бряг, в лесно достъпни, логистично обезпечени и познати за представителите на туристическия бранш центрове - хотел Интернационал и хотел РИУ Хелиос Парадайз.

Време

Форумът се реализира във време, когато започва действителната подготовка на сезона, мениджърските екипи на туристическите обекти са попълнени и работещи и е ясна актуалната необходимост от всички продукти и услуги от хотелската/ресторантската номенклатура.

Допълнителни и съпътстващи услуги

Пачуърк Агенция за комуникации предоставя на изложителите редица съпътстващи услуги, предаващи допълнителна стойност от участието - РЕАЛНА статистическа справка за посещаемостта на събитието (детайлна регистрация на входа на форума), информационен бюлетин за всички новооткриващи се туристически обекти по българското Черноморие, изработването на Продуктова книга и каталог Ключови продукти, осигуряващи предварителна и последваща информираност за предлаганите от компаниите продукти и услуги.

През 2021 г.

ХОСТ ЕКСПО - 2021 - се провежда паралелно с форума Храни и напитки за туризма, което гарантира максимален интерес и посетители.

Документи
Схема